Where
image
image

United Seamen’s Service Busan 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78 ulatips.com là địa chỉ được rất nhiều người tìm hiểu về một số thông tin như: ở đâu, địa điểm, số điện thoại, các đánh giá reviews có tốt không tại United Seamen’s Service Busan 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78 được tác giả -isayayh là một người có nhiều hiểu biết tại địa điểm phụ trách chuyên mục tại khu vực category tại website ulatips.com giới thiệu đến bạn đọc.

United Seamen’s Service Busan 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78 có tọa độ tại

latitude: 35.1196999

Longitude: 129.0722561

Tổng số điểm đánh giá reviews của địa điểm United Seamen’s Service Busan 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78hiện tại là리뷰 77개 bài viết đánh giá và nhận được 4.3/5, số điểm đánh giá reviews nàylàdựa vào đánh giá từ người dùng thật trên Google Map và đánh giá reviews trực tiếp tại trang web. Nếu bạn cảm thấy có saisóthoặc thắc mắc về đánh giá của bài viết vui lòng bấm vào Troubleshoot để gửi phản ánh.

From United Seamen’s Service Busan 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78

Address: 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78

Phone: +82 51-646-1993

Open Hours:
Friday: 9:30AM–9:30PM
Saturday: 9:30AM–9:30PM
Sunday: Closed
Monday: 9:30AM–9:30PM
Tuesday: 9:30AM–9:30PM
Wednesday: 9:30AM–9:30PM
Thursday: 9:30AM–9:30PM

Website:http://seafarerswelfare.org/seafarers-centre-directory/korea-republic-of/busan/united-seamen-s-service-busan-busan

Category:음식점

profiles:

Features:

Images:

here are United Seamen’s Service Busan photos amd copyright images on the social media that we collected from customers 
View on

United Seamen’s Service Busan Menu

United Seamen's Service Busan
United Seamen’s Service Busan Menu
United Seamen's Service Busan
United Seamen’s Service Busan Menu
United Seamen's Service Busan
United Seamen’s Service Busan Menu

Location information

Q Where is United Seamen's Service Busan

United Seamen's Service Busan is located at 대한민국 부산광역시 남구 감만1동 75-78

Q What is the phone number of United Seamen's Service Busan

You can try to dialing this number +82 51-646-1993 or find more information on their website http://seafarerswelfare.org/seafarers-centre-directory/korea-republic-of/busan/united-seamen-s-service-busan-busan

Q Where are the coordinates of the United Seamen's Service Busan

Latitude: 35.1196999 - Longitude: 129.0722561

Q (Google 번역) 선원 임무에도 sim4crew와 같은 인터넷 카드와 충전식 인터넷 카드가 있는지 확인하고 싶습니다. 친애하는 코넬리스 가누르 온보드 스카이 선샤인 (원본) I just want to confirm, if mission to seafarers also have internet card like sim4crew with top up internet card? Best regards Conelis Ganur On Board Sky Sunshine

7 Reviews for

strong

2 Reviews

부산 8부두에 위치한 씨멘스클럽
먹을거리 풍족하지 않을때 회원제로 운영되며 듣도보도 못한 티본 립아이
텐더로인 서로인스테이크를 맛볼수 있었던곳 2년전부터 회원제에서 일반안들 출입이 가능해졌단다…

Was this review ...?

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

Show all timings
  • Friday09:30 - 21:30
  • Saturday09:30 - 21:30
  • Monday09:30 - 21:30
  • Tuesday09:30 - 21:30
  • Wednesday09:30 - 21:30
  • Thursday09:30 - 21:30
image